سمینارها و برنامه های آموزشی
چاپ فرستادن به ایمیل

شرکت طیوران ابزار با هدف گسترش و ترویج آخرین فن آوری های نوین در صنعت مرغداری با همکاری کارشناسان خارجی و داخلی، اقدام به برگزاری سمینارها و کلاس های آموزشی فراوانی برای کارشناسان و مرغداران در کشور نموده است.

همچنین با ورود محصولات نوین سعی بر آموزش کاربردی مشتریان خود در کلاس های آموزشی مینماید.