سالن های مرغداری اتوماتیک صنعتی
چاپ فرستادن به ایمیل

پرورش مرغ و احداث سالنهای مرغداری ، سالهاست در نقاط مختلف دنیا رایج است. در مناطق مختلف کشور ساخت سالنهای مرغداری به دلیل استفاده از مصالح بومی منطقه و فرم معماری بومی غالب منطقه با یکدیگر متفاوت می باشد.

نمونه ای از سالن مرغداری اتوماتیک صنعتی

تفاوتها بنا بر دلایل ذیل است:

  1. ساخت مرغداری با مصالح بومی در دسترس ،ارزان و سریع می باشد.
  2. در هر منطقه بهترین فرم معماری (که اغلب فرم بومی است) بهترین راه حل برای تعدیل شرایط آب و هوایی آن منطقه می باشد.

لیکن با وجود همه تلاشها در طراحی این سالنها چند اصل مهم نادیده گرفته شده است:

  1. اصول علمی و مهندسی در اجرای ساختمان این سالنها
  2. رعایت جزئیات و اصول دامپروری بر اساس تجربیات روز دنیا با توجه به پیشرفتهای روز افزون صنعت پرورش طیور در سطح دنیا
  3. کنترل مصرف انرژی در این سالنها