سیستم جمع آوری کود
سیستم جمع آوری کود

سیستم جمع آوری کود (4)

با طراحی منحصربه فرد شرکت طیوران ابزار جهت نصب روی قفسهای قدیمی و جدید استفاده از نوار کود از جنس PP با ضخامت 1 میلیمتر جهت انتقال کود به انتهای سالن طراحی…
طراحی خاص جهت حمل و بارگیری کود از سالنهای مرغداری با استفاده از نوار نقاله لاستیکی به قطر 6 میلیمتر ساخت شاسی از قوطی و لوله آهنی متناسب با عرض سالن و…
طراحی خاص جهت حمل و بارگیری کود از سالنهای مرغداری با استفاده از نوار نقاله لاستیکی به قطر 6 میلیمتر ساخت شاسی از قوطی و لوله آهنی متناسب با عرض سالن و…