سیستم مینیمم ونتیلیشن
سیستم مینیمم ونتیلیشن

سیستم مینیمم ونتیلیشن (2)

ابعاد اینلت: 34*5/94Tu – 4050 دبی ورودی هوا: 4050 متر مکعب در ساعت در فشار 20 پاسکال ساخته شده از مواد PVC آنتی یووی ، ساخت اروپا ضمانت کارکرد در شرایط مرغداری:…