سیستم ترکیب دارو
سیستم ترکیب دارو

سیستم ترکیب دارو (1)

ایده آل برای مخلوط نمودن دارو، واکسن، کود و یا ... با آب مصرفی مورد مصرف در مرغداری ها، گلخانه ها ، دامداری ها و ... عمر طولانی و اقتصادی کارکرد آسان…