سیستم دانخوری زنجیری
سیستم دانخوری زنجیری

سیستم دانخوری زنجیری (4)

کانالها از جنس گالوانیزه به ضخامت 1 میلیمتر و طول 5/2 متر هاپر 250 لیتری فلزی با رنگ پودری با دو الکتروموتور گیربکس 5/1 یا 2 اسب زنجیر دانخوری ساخت آفریقای جنوبی…
کانالها از جنس گالوانیزه به ضخامت 25/1 میلیمتر و طول 5/2 متر دارای هاپر 250 لیتری فلزی با رنگ پودری ضد خش با دو الکتروموتور گیربکس 2 اسب گریل از مفتول گالوانیزه…
کانالها از جنس گالوانیزه به ضخامت 25/1 میلیمتر و طول 5/2 متر امکان توضیع دان در ترافها بالاتر از سطح دسترسی پرنده با وینچ برقی یکنواختی بهتر در گله های پرورش با…
کانالها از جنس گالوانیزه به ضخامت 25/1 میلیمتر و طول 5/2 متر امکان نصب به دو صورت آویز و توسط پایه کانال های به ارتفاع 75 سانتیمتر