سیلوی سیلو و ذخیره دان
سیلوی سیلو و ذخیره دان

سیلوی سیلو و ذخیره دان (2)

امکان انتقال دان از انبار ذخیره به محل مورد نظر بدون محدودیت در فاصله و موقعیت کاهش هزینه های انتقال دان با سالنهای تولید سیلوی هوشمند ذخیره دان برای توزین و توزیع…
با لوله های ضد سایش سایز 94 میلیمتر و گیربکسهای 5/1 و 2 اسب قابلیت نصب راحت ، سریع و بدون محدودیت طول خط انتقال و موقعیت بدون ایجاد دمیکس دان در…