طیوران ابزار | طراحی، اجرا و تجهیز سالنهای مدرن پرورش طیور
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

افتخارات

 

 • انتخاب به عنوان صادر كننده نمونه سال 1389
 • انتخاب به عنوان واحد صنعتى نمونه كشورى در سال 1391
 • انتخاب به عنوان نوآور و كارآفرين برتر كشورى در سال 1391
 • دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان در سال 1392
 • دريافت گواهينامه استاندارد ملى هيتر گازسوز بدون اگزوز به
  عنوان اولين شركت دريافت كننده نشان ملى استاندارد در سال 1393
 • دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان در سال 1395
 • انتخاب به عنوان صنعتگر نمونه استان تهران در سال 1396
 • دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان در سال 1396
 • برگزيده چهارمين همايش ملى كيفيت در سال 1397